Welkom bij Massagepraktijk Appingedam

We bring health & relaxation to you

Privacy statement en algemene voorwaarden:

Privacy statement dossiervorming

1. Uw NAW- en contactgegevens worden door ons in een dossier opgenomen. NAW gegevens worden enkel in het dossier opgenomen om contact met u op te kunnen nemen en voor facturatie.

2. Tijdens de behandelingen komen gegevens naar boven omtrent uw situatie en wat zich tijdens het verloop van de sessies voor heeft gedaan. Deze worden in een dossier vastgelegd. Het betreft hier gegevens als; hulpvraag, klachten, persoonlijke omstandigheden en de voortgang van het proces. 

3. De gegevens die in het dossier zijn vastgelegd, worden niet aan derden doorgegeven. Uitzondering hierop kan zijn dat een verslag wordt verstrekt aan een andere behandelaar wanneer deze in een later stadium de behandeling overneemt. Hierover zal altijd vooraf contact met u worden gezocht en zal schriftelijke toestemming van de cliënt nodig zijn. 

4. De bewaartermijn van cliëntendossiers is 15 jaar, overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld door de wet.

5. Indien gewenst kunnen bovengenoemde gegevens door de cliënt worden ingezien en bij beëindiging van het behandeltraject uit ons bestand worden verwijderd. Het verzoek daartoe dient altijd schriftelijk te worden ingediend.

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. 


Algemene voorwaarden

1. De cliënt is altijd tijdig op de afspraak aanwezig. 

2. De tijd die iemand te laat aanwezig is, wordt in mindering gebracht op de overeengekomen sessietijd. 

3. Voor een behandeling worden algemene regels voor hygiëne aangehouden. 

4. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wordt 100% van het geldende tarief in rekening gebracht.

5. Betaling geschied na afloop van de sessie, bij voorkeur contant. 

6. De cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid.

7. Aspecten die van belang zijn aangaande de gezondheid van de cliënt, worden door de cliënt voorafgaand aan de sessie gemeld. 

8. Massagepraktijk Appingedam streeft voor alle massages en diensten een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening na. 

9. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot ons assortiment. Het vragen hiernaar wordt als ongewenst/ongepast ervaren en resulteert in uitsluiting van behandeling!

10. Massagepraktijk Appingedam behoudt zich te allen tijde het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten of de sessie niet te voltooien.

11. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld of op stil gezet te worden tijdens de behandeling.


Aansprakelijkheid

Massagepraktijk Appingedam is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de behandeling en/of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts vereisen. Alle behandelingen die worden aangeboden, zijn geen vervanging voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose. Wanneer cliënt ook maar enige twijfel heeft, neem dan altijd contact op met de eigen (huis)arts voordat er een afspraak gemaakt wordt. Behandelingen zijn te allen tijde geheel voor eigen risico. 

Ook hiervoor geldt, mocht u hier vragen over hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.